استخدام مربی، کمک مربی، نیروی خدماتی خانم در مهد کودک در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به مربی با کارت مربیگری و رشته مرتبط روانشناسی- علوم تربیتی و... و کمک مربی و خدمه خانم جهت مهدکودک ساکن غرب تهران اشرفی اصفهانی پونک و باغ فیض نیازمندیم.

استخدام های بیشتر