استخدام مرغ کار، کارگر ساده در پروتئین لوکس میت هاوس در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
پروتئین لوکس میت هاوس در پاسداران به تعدادی مرغ کار ماهر آشنا به بی خصی و قطعه بندی و کارگر ساده نیازمند است
آدرس پاسداران بوستان چهارم نبش پایدار فرد میت هاوس
تماس با تلفن ثابت

استخدام های بیشتر