استخدام مشاور املاک در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
ما در این مجموعه به پرسشهای شما پاسخ میدهیم:
1- آیا با وجود رکود در بازار مسکن بسان گذشته می توان به درآمدهای چندین میلیونی دست یافت؟
2- آیا باید در این شغل حراف و چاپلوس بود؟
3- آیا فقط با دروغ گوئی و مبالغه می توان به درآمدهای بالا دست یافت؟
4- آیا نیاز هست تا پیش از موفقیت در این شغل آموزشهای حرفهای را فرا بگیرم تا به درآمدهای فوق العاده برسم؟

اگر تنها دارای توانایی های زیر هستید از همکاری با شما استقبال و به پرسشهای نظیر پرسشهای فوق شما نیز پاسخ خواهیم داد؟
1- روابط عمومی و ظاهر موجه
2- پشتکار و تلاش
3- انگیزه جهت ایجاد تحول در زندگی شخصی
4- مسئولیت پذیری
5- از 20 تا 40 سال

با امکان برخورداری از بیمه و فعالیت در زمینه بازاریابی در صنف پولسازی دیگر یک میز با دو شغل
کارشناسان املاک چهارخانه
کاظمی

استخدام های بیشتر