استخدام منشی در مطب فوق تخصصی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,200,000
نیازمند چند نفر منشی جهت کار در مطب فوق تخصصی، انجام امور مربوط به پاسخگویی تلفن و ....
پرداخت حقوق طبق قانون کار
جهت اطلاعات بیشتر و مصاحبه استخدامی از طریق واتساپ رزومه، نام و نام خانوادگی خود را ارسال نمایید.
پاسخگویی تنها از طریق پیام به واتساپ
دسته شغلی : استخدام منشی

استخدام های بیشتر