استخدام موتورساز، کارگر ساده در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک موتورساز ماهر و یک موتورساز نیمه ماهر و یک کارگر ساده نیازمندیم با درآمد مناسب

استخدام های بیشتر