استخدام نظافتچی، بسته بند در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی کارگر ساده نظافت چی ، و بسته بندی جهت کار در تهیه غذای معتبر با جای خواب نیازمندیم
فوری.

استخدام های بیشتر