استخدام نظافتچی خانم در تولیدی پوشاکی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک خانم جهت کارهای نظافتی و خدماتی تولیدی پوشاک نیازمندیم
محیط زنانه
محدوده میدان هفت تیر خیابان مشاهیر
ساعت کاری 8 تا 18
بیمه نداریم

استخدام های بیشتر