استخدام نظافتچی و مرغ کار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک مرغ کار و یک کارگر ساده نظافتچی جهت کار در یک پروتئینی بصورت تمام وقت با حقوق مکفی ، صبحانه ، نهار ، شام و بیمه محمدوده پاسداران نیازمندیم

استخدام های بیشتر