استخدام نظافتچی و نیرو خدماتی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,300,000
خانم حدود سنی 30-40 برای امور نظافت و خدمات یک سالن زیبایی
خصوصی در زعفرانیه
شنبه تا پنجشنبه ساعت 10 الی 18 حقوق 1،300،000
ترجیحن آدرس نزدیک

استخدام های بیشتر