استخدام نیروی خدماتی، نظافتچی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
جذب نیروی مجرب خدماتی و نظافت مسلط به اشپزی
ترجیحا خانم
اولویت با افرادی است که محل سکونت نزدیک میدان فردوسی باشد
شرکت مهندسی مشاور با حدود 10 نیروی کار

استخدام های بیشتر