استخدام وسط کار و بسته بند در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی بسته بند خانم و وسط کار خانم برای کار در تولیدی پوشاک مردانه نیازمندیم

محدوده:فردوسی منوچهری
محیطی کاملا امن و صاحب کار خوب
تصویه اخر هر ماه

استخدام های بیشتر