استخدام پرستار خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : همه‌استان‌ها
شهر : همه‌شهرها
میزان حقوق : 2,000,000
مستخدم پرستاری در منزل
روزانه و شبانهروزی در کل تهران
سالمند سالم و یا کودک
امور منزل و آشپزی
حقوق بالای 2 میلیون تومان
آیدی کانال تلگرام ParastariAftab
خانم فراهانی

استخدام های بیشتر