استخدام پیک موتوری در آشپزخانه 118 در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : همه‌استان‌ها
شهر : همه‌شهرها
میزان حقوق : 1,500,000
پیک آشنا به محدوده سهروردی
ساعت کاری 11:30 الی 16 جمعه ها تعطیل
حقوق ماهیانه 1500000 تومان با ناهار
در صورت آشنایی کامل به محدوده و کار در جمعه ها حقوق دریافتی بیشتر خواهد بود
آدرس: شریعتی ،نرسیده به مطهری،خیابان پلیس،پلاک 87
آشپزخانه 118

استخدام های بیشتر