استخدام چرخکار، زیگزال دوز، سه سوزنه زن در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : شهریار
میزان حقوق : توافقی
_چرخکار راسته دوز
_زیگزال دوز
_سه سوزنه زن
با_حقوق_عالی توافقی
خانم یا اقا
نیازمندیم...

استخدام های بیشتر