استخدام چرخکار، وسط کار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
سلام....
جهت همکاری در کارگاه تولیدی دورفرمان به افراد زیر نیازمند هستیم.....
چرخکار ماهر
چرخکار نیمه ماهر
وسط کار
توافق تولید بصورت کنترات جزیی و کلی
تسویه هفتگی و ماهیانه و...
آشنایی کامل به تولید دورفرمان حلقه ای و دوختی...
محیط و شرایط مناسب جهت کار
حقوق عالی

آدرس : زیباشهر شهرک الحدید میدان ائمه اطهار سمت راست نبش کوچه امام حسین پ19
نصیرپور

استخدام های بیشتر