استخدام چرخکار زنانه دوز در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 2,500,000
ساعت کاری از9 صبح تا 8 شب.جنب مترو سعدی.حقوق ماهانه پایه از 2500000.محیط سالم تمام چرخها نو کامپیوتری
دسته شغلی : استخدام چرخکار

استخدام های بیشتر