استخدام چرخ کار در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
تعدادی چرخکار ماهر
راسته دوز زیگزال دوز
با حقوق و بیمه محدوده قله حسن خان
نیاز مندیم
دسته شغلی : استخدام چرخکار

استخدام های بیشتر