استخدام چند ردیف شغلی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی نیروی جوان وفعال و با انگیزه در یک شرکت معتبر نیازمندیم
مدیر دفتر
بازرس
نماینده فروشگاهی
بازاریاب
بسته بند
آدرس: قیطریه

استخدام های بیشتر