استخدام چند ردیف شغلی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به افراد زیر جهت کار در رستوران ایرانى واقع در میرداماد نیازمندیم
صندوق دار خانم در شیفت صبح
پیک موتور سوار
ظرف شور و کارگر ساده
گارسون جوان و خوش برخورد

استخدام های بیشتر