استخدام چند ردیف شغلی در تولیدی تیشرت مردانه ای در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی زیگزال دوز ومیاندوز کار و وسط کار وبسته بند جهت همکاری در تولیدی تیشرت مردانه نیازمندیم
محدوده کیانشهر

استخدام های بیشتر