استخدام چند ردیف شغلی در تولیدی کفشی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی آقا یا خانم رو میزی کار پستایی ساز چرخ کار جهت کفاشی در محیط کار مجزا و مناسب در محدوده تهران پارس نیازمندیم
پاسخگوی تلفن 24سعت شبانه روز

استخدام های بیشتر