استخدام چند ردیف شغلی در رستوران ایتالیایی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
١- پیتزا زن ایتالیایی
٢- گریل کار حرفه ای
٣- کمک آشپز
٤- سالاد زن خانم
٥- سالاد زن خانم
٦- سرآشپز مجرب
٧- سالن کار خانمآقا
٨-ویتر خانمآقا
٩- کارگر ساده
١٠-هاست
١١- آماده سازی
کافه
١- باریستا حرفه ای ٢
بارمیوه خانم ١
فقط ساکن تهران
رزومه،حرفه،فقط داخل واتساپ ارسال کنید

استخدام های بیشتر