استخدام چند ردیف شغلی در شرکت زرگوشت مغان در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
شرکت زرگوشت مغان جهت تکمیل پرسنل خود به افراد زیر نیازمند است

کارگر و فروشنده مرغ و بی خص کار خانم یا اقا ماهر و با تجربه
کارگر و فروشنده ماهر و با تجربه ماهی
قصاب و فروشنده ماهر گوشت
کارگر ساده جهت نظافت فروشگاه
حقوق عالی + بیمه + تشویقی

استخدام های بیشتر