استخدام کابینت ساز در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به دو نفر نیروی کار کابینت سازفلزی یا کانال ساز کولر که اشنایی کامل به برش و خم و نقطه جوش ورق داشته باشد نیازمندیم

استخدام های بیشتر