استخدام کارآموز بازیگری در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
مژده به عزیزانی که می خواهند بدون تست در فیلم بلند شرکت کنند.
.
شما با یک دوره کامل فراگیری تکنیک های بازیگری
می توانید ضمن اخذ گواهی پایان دوره به صورت تضمینی عقد قرارداد رسمی فیمابین وارد پروژه
فیلم بلند بی بازگشت
به تهیه کنندگی
خانم منتظری شوید.
.
ترجیحا تماس تلفنی پاسخ داده می شود.
.
مسئول روابط عمومی
ثابت نیا

استخدام های بیشتر