استخدام کارشناس مدیریت در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به تعدادی کارشناس رشته مدیریت وتمامی گرتایش های مدیریتی مسلط به نرم افزاری های زیر
spss.lisrel.topsis.pls.ahp
نیازمندیم.
در روز های تعطیل با شماره همراه تماس حاصل فرماید.
دسته شغلی : استخدام مدیر

استخدام های بیشتر