استخدام کارگر بسته بند پوشاک در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به چند بسته بند ماهر جهت کار در بسته بندی پوشاک بچه گانه نیازمندیم
دسته شغلی : استخدام بسته بند

استخدام های بیشتر