استخدام کارگر بلوک زن در ورامین

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : ورامین
میزان حقوق : توافقی
به دونفر کارگر بلوک زن با جای خواب و... و دستگاه بلوک و میکسر از شمال تازه خریداری شده و کنترات بالا ممنون
دسته شغلی : استخدام کارگر

استخدام های بیشتر