استخدام کارگر خانم در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به نام خدا
به تعدادی خانم جهت کار در تولیدی کفش نیازمندیم
ادرس حوالی میدان قیام
تماس بگیرید
دسته شغلی : استخدام کارگر

استخدام های بیشتر