استخدام کارگر در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک کارگر قصابی و مرع نیاز مندیم
با جای خواب همراه با صبحانه و ناهار

استخدام های بیشتر