استخدام کارگر در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به یک نفر نیروی ماهر و باتجربه در امور قصابی مخصوصا خردکردن مرغ نیازمندیم.

استخدام های بیشتر