استخدام کارگر در کارواشی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : پردیس
میزان حقوق : 500,000
حقوق ثابت500 هزار تومان ماهانه
موتورشویی و رینگ شویی دارای درصد برای کارگر
انعام و واکس برای کارگر
صفرشویی 50-50
پولیشکاری 50-50
جرم گیری 50-50
جای خواب و حمام
محیط آرام و دوستانه
تسویه حساب هر روز
ساعت کاری 8.30 صبح تا 8.30 شب
درآمد روزانه زیاد
ورودی ماشین بالا
کارگر ساده پذیرفته میشود
ارائه شناسنامه یا کارت ملی الزامیست

استخدام های بیشتر