استخدام کارگر ساده، باریستا، آشپز در کافه عطر مادر در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
کارگر ساده، باریستا، آشپز برای کار خدماتی در کافه عطر مادر..
آقای کمالی

استخدام های بیشتر