استخدام کارگر ساده، مهندس برق در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
بتعدادی کارگر ساده ومهندس برق جهت کار تولید چراغهای روشنایی حوالی جاده خاوران با حقوق و مزایای وزارت کاری نیازمندیم

استخدام های بیشتر