استخدام کارگر ساده، کارگر فنی در شهر قدس

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : قدس
میزان حقوق : توافقی
به نیروی کارگر ساده ، کارگرفنی ، جوشکار ،تراشکار، برقکار ، کار در منزل ، حسابدار ، منشی اداری نیازمندیم.

استخدام های بیشتر