استخدام کارگر ساده، کارگر ماهر در رستورانی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,500,000
سالن کار،کانتر کار و ظرفشور آقا پایه حقوق یک میلیون و نهصد هزار تومان
ساندویچ زن ، پیتزا زن ، سالاد زن و فرکار ماهر پایه حقوق برای شروع دو میلیون و سیصد هزار تومان
جای خواب
سه وعده غدایی
2 ساعت تایم استراحت
ساعت کاری 9 تا 24
بیمه پس از یک ماه

صندوقدار و ویتر خانم شیفت صبح ساعت کاری 10 تا 17
شیفت شب 17 تا 24
حقوق شیفت صبح یک میلیون و پانصد هزار تومان
حقوق شیفت شب با سرویس یک میلیون و هفتصد و بدون سرویس دو میلیون تومان
بیمه پس از یک ماه
یک وعده غذایی

پیک رستوران تمام وقت
حقوق دو میلیون و پانصد هزار تومان + هر سرویس 2000 هزار تومان
وعده غذایی و جای خواب

نیروهای مورد نظر برای شعبه های شهران ، امیرکبیر ، سعادت آباد و پونک میباشد .

استخدام های بیشتر