استخدام کارگر ساده در آشپزخانه در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,800,000
به یک نفر کارگر ساده جهت کار در اشپزخانه نیازمندیم .
ساعت کار 10 صبح الی 8 شب
حقوق 1800

استخدام های بیشتر