استخدام کارگر ساده در اندیشه

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : اندیشه
میزان حقوق : 1,300,000
حقوق ماهی 1300 از ساعت 10 صبح 7شب بیمه نداریم

استخدام های بیشتر