استخدام کارگر ساده در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 3,000,000
کارگر ساده دیپلمه ترجیحا آشنا به تراشکاری حوالی یافت آباد شیفت شب و روز ، پایه حقوق وزارت کاری ، دریافتی کارگران در ماه حدود 3 تومن

استخدام های بیشتر