استخدام کارگر ساده در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 2,000,000 - 2,700,000
مرغ گوشت ماهی
خواهشمندم توضیحات را بخوانید اگر چه سوالی برای شما نامفهوم بود تماس بگیرید:
شروط کار در این فروشگاه اخلاق ، نظافت
جای خواب داریم
صبحانه ناهار شام داریم
بیمه نداریم
ساعت کار از هشت و نیم صبح الی 10 شب
جمعه ها از ساعت هشت و نیم الی سه و نیم
فقط و فقط با مدارک کامل شناسنامه کارت ملی
سواد به اندازه کافی داشته باشید.
حتما حتما بدون سابقه کیفری
زیر یکماه حقوق حقوق نداریم .
اگر بخواهید کلا از اینجا بروید باید یک ماه قبل به ما خبر بدهید.
مرخصی طبق توافق
حقوق :بستگی به مهارت و کار شما دارد.
از 2میلیون تا 2700

استخدام های بیشتر