استخدام کارگر ساده در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
به چند خانم جهت فعالیت در شرکت
به چند نفر آقا جهت کار در کارگاه لیزر
با جای خواب هم شیفت صبح و شیفت شب

استخدام های بیشتر