استخدام کارگر ساده در رستورانی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 2,000,000
کارگر ساده رستوران حقوق ماهیانه 2میلیون
جای خواب و بیمه ادرس خیابان ستار خان خیابان پاتریس لومومبا پلاک 11 غذاکده قائم

استخدام های بیشتر