استخدام کارگر ساده در شرکتی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 1,200,000 - 2,400,000
شرایط استخدام درشرکت
زیر30سال آقا
جهت خط تولیدقطعات خودرو
تهرانی وشهرستانی نیازمندیم
اضافه کاری 2الی3ساعت
بیمه،عیدی،سنوات تعلق میگیرد
جای خواب مجزا،وعده غذایی
ساعت کارشرکت 8صبح تا5 بعدازظهر از5به بعد اضافه کاری
حقوق طبق وزارت کار
بااضافه کاری2200تا2400
جهت استخدام وپذیرش درشرکت تماس بگیرید

استخدام های بیشتر