استخدام کارگر ساده در قرچک

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : قرچک
میزان حقوق : توافقی
به کارگر ساده جهت کار در کارگاه خیاطی نیازمندیم

استخدام های بیشتر