استخدام کارگر ساده در کارخانه ای در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : 2,000,000
تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارخانه صنعتی نیازمندیم.
ساعت کاری در دو شیفت 7 تا 4 + اضافه کاری
انتخاب شیفت به دلخواه شما
نیاز به سابقه کاری ندارد
بیمه + عیدی + سنوات تعلق میگیرد.
حقوق 2 میلیون
غذا دارد
خوابگاه مناسب و تمیز برای افراد شهرستانی
توجه فقط آقایان 18 تا 35 سال تماس بگیرند.

استخدام های بیشتر