استخدام کارگر ساده نظافتچی در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
کارگر ساده نظافت .. پونک
فول شیفت با جای خواب و سه وعده غذا
سه ساعت استراحت
کافه رستوران محدوده پونک
حقوق +اضافه کاری+ تیپ کارفرما جداگانه و بیمه

استخدام های بیشتر