استخدام کارگر فنی، نجار ماهر در شرکت آگرین در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
شرکت غرفه ساز نمایشگاهی آگرین
جهت کارگاه خود در منطقه جاجرود
از کارگرهای ماهر و کارگرهای نجار نیمه ماهر و نجار ماهر دعوت به همکاری مینماید
دارای حقوق ثابت، اضافه کاری و بیمه
محل کار کارگاه سیاه سنگ و نمایشگاه بینالمللی چمران

استخدام های بیشتر