استخدام کارگر فنی در شهر قدس

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : قدس
میزان حقوق : توافقی
کار گر فنی مسلط به اهنگری جوشکاری و نقشه خوانی جهت کار در شرکت معتبر نیازمندیم با حقوق مزایا و بیمه

استخدام های بیشتر