استخدام کارگر قهوه خانه در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
٢نفر کارگر ساده
ساعت کاری ٩:٣٠ تا ١٢ شب
روزی ٤٥ تومان در صورت رضایت قابل افزایش
با صبحانه ناهار شام و جای خواب

استخدام های بیشتر