استخدام کارگر ماهر گوشت ومرغ در تهران

ارسال کننده : ملی استخدام
استان : تهران
شهر : تهران
میزان حقوق : توافقی
ب یک کارگر ماهر جهت کار در قصابی گوشت ومرغ با جای خواب نیازمندیم

استخدام های بیشتر